یاسر رایگانی
  • یاسر رایگانی:

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

  • سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با آغاز طرح ضیافت سال 98 گفت: در ماه رمضان نظارت بر اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد و در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرد، نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم.