کوروش
  • به بهانه شایعه حذف نام کوروش از سایت ثبت احوال؛

    حذف شخصیتی تاریخی که واجد ویژگی هایی پسندیده و مورد تایید و تاکید عرف و مذهب بوده از حافظه تاریخی مردم جامعه نا ممکن به نظر می رسد.

  • رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس:

    رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: کوروش یک شخصیت ملی و بخشی از تاریخ پرآوازه ایران است و اجازه نخواهیم داد بعنوان دستاویزی برای اهداف شوم دشمنان مورد سوء استفاده قرار گیرد.