کشت محصولات آب بر
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    مجید آ نجفی گفت: در حال حاضر آب تصفیه شده پساب های شهری تنها برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود و اگر حق آبه ای داده شود تنها برای زراعت چوب باید استفاده شود و کشاورزانی که قبلا از این آب برای کشت استفاده می کردند جلوی فعالیت آن ها از سوی دستگاه نظارتی گرفته شد.

  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    در حال حاضر داده های ماهواره ای حکایت از مصرف بی رویه و غیرمجاز آب در بخش کشاورزی استان های کم آب حکایت دارد، به گونه ای که در سه استان خوزستان، اصفهان و فارس ببرخلاف دستورالعمل ها برنج کشت می شود که در استان فارس مصرف آب در این بخش نزدیک به 580 میلیون متر مکعب می رسد.