• نزاع خونین در رفسنجان ۱۰ کشته برجای گذاشت
 • سجاد غریبی لقب "هالک ایرانی" را از اینستاگرامش حذف کرد
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
 • در گفتگو با یک کارشناس ارشد برنامه ریز شهری عنوان شد؛

  یک کارشناس ارشد برنامه ریز شهری گفت: درماده136 برنامه سوم به صراحت اشاره می شود که به دولت اجازه داده شده باتوجه به توانایی های شهرداری ها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری ها واگذار کند.”

 • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری:

  یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان کرد: شهروند وقتی با حقوق خود آشنا باشد، دستگاه های مختلف شهری را به خوبی کنترل می کند.

 • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری:

  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به علل حاشیه نشینی این مقوله را اینگونه شرح داد: پائین بودن درآمد در روستاها و نبودن فرصت های اشتغال در جریان حرکت روستائیان به شهرها و رشد سریع جمعیت شهری ، کمبود مسکن و ... در شهرها از دلایل این موضوع است.

 • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان کرد

  یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به دیدگاه های نوین مدیریت شهری پایدار، گفت: مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی، مشارکت‌طلبی و... بداند.

 • در گفتگو با کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفت:

  یک شهرساز با اشاره به الحاق ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی» به محدوده شهر همدان توسط شورای‌عالی شهرسازی، گفت: قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی و احداث بنا» / «احداث فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز سکونت شهروندان»، بهتر است زیرساخت های شهری در اولویت ویژه قرار گیرد.

 • در گفتگو با کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان شد:

  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با بیان اینکه شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است، شهرهایمان به فضاهای سبز، تفریح، آرامش، احترام به حقوق شهروندان و درایت نیاز دارند،‌ گفت: احداث پارک های چندمنظوره تخصصی در شهر همدان با توجه به سرانه پایین فضای سبز و تفریحی، می تواند از اولویت های ویژه مدیریت شهری باشد