پیوند قلب
  • لیدا کاوه:

    دختر جوانی که ناپدید شدنش چند روز اخیر خبرساز شده بود در گفت و گویی گفت: آنها به من دارو تزریق می‌کردند اما بعد از چند روز گفتند که قصد دارند قلب مرا به شخص دیگری پیوند دهند. در همان خانه آزمایشات لازم در رابطه با پیوند قلب از من گرفتند اما بعد از چند روز عنوان کردند که قلب من به درد پیوند به شخصی که مد نظرشان بود نمی‌خورد.

  • مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بر اساس شاخص‌ها باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان‌ها انجام شود، اما از ابتدای سال تاکنون تنها چهار مورد اهدای اعضا در کرمانشاه انجام‌شده است.

  • مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

    مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: بیش از ۴۰۰ نفر در کشور در انتظار پیوند قلب و در حدود ۲۰۰ نفر نیز منتظر پیوند ریه هستند.