پوشش واکسیناسیون
  • سعید نمکی:

    وزیر بهداشت در نهمین کنگره سلامت گفت: در حادثه سیل اخیر حتی یک مورد اپیدمی گزارش نشد؛ برای توسعه و عمران کشور باید آموزش را ارتقا دهیم و باید آموزش‌ها از مدرسه آغاز شود و کاهش خطر بلایا در ذهن دانش‌آموزان نهادینه شود.