وضع کیفی هوا
  • مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از قرار گرفتن البرز در وضعیت هشدارخبر داد و گفت: هوای البرز برای گروه های حساس ناسالم شد.