ورند؛ روستایی با درختان انبوه
  • روستای زیبای ورند، طبیعتی بکر را از خود به یادگار گذاشته‌است، روستایی که شب‌هنگام، آسمانش از ستارگان بازیگوش مملو است و هنگام غروب، اهالی محو افسون مه غلیظی می‌شوند که روستا را فرا می‌گیرد، روستایی که درختان انبوهش در انتظار دیدار رهگذران، سالیان درازی است که راست قامت، ایستاده‌اند.