همه خادم‌الرضاییم
  • عبدالله ارجاعی:

    شهردار مشهد بیان کرد: زائرین بیشترین سطح تقاطع و برخورد را با مدیریت شهری دارند و تمام تلاش ما این است که مشهد را به عنوان حیاط منزل امام رضا(ع) در خور شان امام هشتم و زائرین این بارگاه منور آماده کنیم.

`