نپرداختن مطالبات کارگران
  • تراز جاری شرکت هپکو در سال ۸۵ که واگذار شده، مثبت ۲۰ میلیارد تومان و انبار این شرکت مملو از محصولات تولید آن بوده است این موضوع حکایت از ضعف واگذاری و بی توجهی به صلاحیت ها بوده و امروز کارگران این بنگاه تولیدی را گرفتار معوقات حقوق کرده است.