نقش برجسته زن
  • برای سومین بار در اردبیل رقم خورد؛

    استان اردبیل برای سومین بار میزبان رویداد بین المللی والیبال مردان شد و اردبیلی توانستند هر سه بار از نزدیک شاهد این رقابت ها باشند.