نشست شورای اداری
  • بطحایی:

    وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: باید کاری کنیم که اذیت شدن مردم را کاهش دهیم. در این شرایط باید تلاش کنیم مطالبات و توقعات مردم متناسب با این شرایط تنظیم شود و تا جای ممکن با کمترین زحمت و هزینه مایحتاج مردم به دستشان برسد.

  • معاون پارلمانی رئیس جمهور:

    معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: توافق برجام تصمیم کل حاکمیت بود و با حمایت رهبر معظم انقلاب به سرانجام رسید.