ناوگان ایرانی
  • عبدالهاشم حسن نیا خبر داد؛

    معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی تلفنی با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکیه، یونان، رمانی و بلغارستان از انجام همکاری مطلوب با این سازمان و تلاش‌های مجدانه به منظور فراهم کردن شرایط بازگشت ۳۳ راننده و ۲۶ کامیون ایرانی گرفتار در کشورهای اروپایی به دلیل انسداد مرزهای کشور‌های همسایه قدردانی و تشکر کرد.

  • معاون وزیر راه با بیان اینکه دریافت غرامت شرکت‌های ایرانی باید از طریق مراجع قضایی ترکیه پیگیری شود، گفت: دولت ترکیه مسوول تامین امنیت اتباع و ناوگان ایرانی است و باید در این زمینه احساس تعهد بیشتری داشته باشد.