منطقه ۳ شهرداری نجف آباد
  • مدیر منطقه ۳ شهرداری نجف آباد خبر داد؛

    مدیر منطقه ۳ شهرداری نجف آباد ویلاشهر با اشاره به پیشرفت پروژه‌های شاخص منطقه ۳ شهرداری نجف آباد گفت: پیشرفت پروژه‌های مختلف در منطقه ۳ شهرداری نجف آباد با روند بسیار خوبی همراه است.