منابع درآمدی شهرداری تهران
  • زهرا نژاد بهرام تذکر داد

    زهرا نژاد بهرام گفت:بررسی نظرات و گلایه مندی های شهروندان به تفکیک مناطق 22 گانه در طول 9 ماهه نخست 1397 بیانگر آن است که مساله «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» در 8 منطقه کلانشهر تهران (مناطق، 1، 2، 3، 6، 7، 10، 12، 19 ) در رده نخست گلایه مندی شهروندان از اقدامات شهرداری های مناطق جای گرفته است