معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان يزد
  • معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد؛

    معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد گفت: آشکارسازی و نصب علائم ایمنی و هم اصلاح هندسی راه های روستایی را به صورت موازی در دستور کار قرار داده‌ایم.