معاملات آپارتمان در تهران
  • موج گزارش می دهد؛

    گزارش معاملات مرداد 1400 ماه حاکی از رکود تورمی در این بازار است، زیرا با وجود اینکه در تیر و مردادماه رشد نقدینگی و تورم نسبت به ماه های ابتدای سال بیشتر بوده اما تنها 8 درصد تقاضا نسبت به تیر افزایش یافته است که ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد.