مطالبات از سازمانهای بیمه گر
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از کمبود 1000 تخت بیمارستانی در هرمزگان خبر داد و گفت: افزایش تختهای بستری و ویژه بیمارستانی، تکمیل و راه اندازی مجدد بیمارستان شریعتی، احداث بیمارستان آموزشی مجتمع پردیس دانشگاه و همچنین بیمارستان 600 تختخوابی دوستدار مادر و کودک از مهمترین برنامه های در حال انجام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای افزایش تختهای بیمارستانی است که با تکمیل این پروژه ها در حدود یک هزار تخت تا سال 1400 به تعداد تختهای بیمارستانی استان اضافه می شود.