مشکلات صادرات
  • آرمان خالقی در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: به طور کلی نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پیش بینی بلندمدتی داشت؛ اما می توان گفت رشد بخش صنعت ایران وابسته به وضعیت تحریم ها و قدرت خرید مردم است.

  • رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    رضا نورانی گفت:به علت عدم تثبیت هزینه های تمام شده صادر کننده و همچنین روبه رویی با فهرست جدید قیمت فروش در بازار هدف، نمی توان از سامانه نیما استفاده کرد.