محیط زیست اهواز
  • کارشناسان محلی محیط زیست اهواز در گفت وگو با موج مطرح کردند

    کارشناسان محیط زیست معتقدند خطر آبگرفتگی و سیل در اهواز بیش از آنکه محصول خشم طبیعت باشد، دستاورد بی تدبیری و عدم توجه به مدیریت محیط زیست تلقی می‌شود. کارشناسان محیط زیست معتقدند خطر سیل اهواز ناشی از سد سازی های بی رویه و تجاوز به حریم رود کارون است که توسط استانداری و مدیریت شهری در سال های متمادی به وجود آمده است.