محیط زیست استان همدان
  • مهدی ریاحی خرم در گفتگوی اختصاصی با موج:

    ریاحی خرم گفت: مکانی که برای سایت مدیریت پسماند همدان در نظر گرفته شده مناسب است اما نبود سرمایه گذاری در این حوزه مانع از بهبود و رشد سایت شده است و این سایت به شیوه ای غیراصولی در جریان است واین موضوع با کلان شهری همدان شدت خواهد یافت.