فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
  • وزیر کشور درباره فرماندهی قرارگاه که یکی خود او با حکم رییس جمهوری و دیگری سردار سپهر با حکم خودش معرفی شدند، گفت: این امر مانعی ندارد برای اینکه وزارت کشور در انجام کارها در این مجموعه قوی تر، یکپارچه تر و ۲۴ ساعته دنبال کند قرارگاهی داخل وزارت کشور تشکیل شد که آن قرارگاه را سردار سپهر مسئولیت دارد.

`