طرح جامع انتقال، ذخیره سازی و صادرات اسید سولفوریک
  • با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس؛

    مدیر عامل شرکت ملی مس ایران طی امروز همزمان با روز ملی صنعت و معدن در آیین بهره برداری از طرح طرح جامع انتقال، ذخیره سازی صادرات اسید سولفوریک در هرمزگان، اذعان داشت: طرح جامع انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات اسید سولفوریک با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.