طرح آموزشی شاپنک
  • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار می‌کند؛

    اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با همکاری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای و مرکز مشاوره پایا اقدام به اجرای طرح آموزشی شاپنک ( شبکه آموزش و پرورش نوجوان کارآفرین) و باشگاه نوجوان کارآفرین نموده است.

`