ضعف در نصب و اتصالات
  • رئیس آتش‌نشانی چالوس مطرح کرد:

    رئیس آتش‌نشانی شهرستان چالوس گفت: ساختار جعبه‌های اطفاء حریق ساختمان رامیلا دچار ضعف در نصب و اتصالات بود و یا برخی حتی فعال نبودند که البته نیاز به بررسی دارد، هر چند سیستم خشک اطفاء حریق ساختمان رامیلا نیز غیرفعال بود.