صادرکنندگان نمونه استان هرمزگان
  • در همایش تجلیل از صادرکنندگان هرمزگان؛

    درهمایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان از سه محصول ثبت جهانی شده استان شامل مروارید خلیج فارس،نارنگی سیاهو و خرمای پیارم رونمایی شد.

  • استاندار هرمزگان درتجلیل از صادرکنندگان نمونه؛

    استاندار هرمزگان گفت: تمرکز برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای تولیدات صادرات ‌محور باشد و مدیران باید شرایط را برای تولید محصولات فاخر و دستیابی به بازارهای جدید فراهم کنند تا در مسیر صادرات گام‌های جدیدی برداریم.