شیروان یاری
  • دبیر نخستین جشنواره رسانه های کردی:

    نخستین جشنواره رسانه های کردی که قرار بود در بخش اصلی صرفا به زبان کردی پذیرش و داوری شود به دلیل احترام به تمام شرکت کننده هایی که آثار آنان به زبان فارسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است پذیرش و داوری می شود.

  • دبیر نخستین جشنواره و نمایشگاه رسانه های کُردی خبر داد:

    دبیر نخستین جشنواره و نمایشگاه رسانه های کُردی با بیان اینکه آثار بخش اصلی جشنواره باید حتما به یکی از لهجه های زبان کُردی باشد، گفت: 60 درصد آثار ثبت شده در سامانه الکترونیکی جشنواره به زبان فارسی است.