شلاق
  • رییس کل دادگستری البرز گفت: مدیرکل سابق اقتصاد و دارایی استان البرز پس از اثبات جرایم در دادگاه بدوی به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری ، ۲۱ ماه انفصال از خدمت، ۳۷ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و نیم جزای نقدی محکوم شده است.

  • اصغر جهانگیر:

    رئیس سازمان زندان‌ها گفت: جمعیت حاضر در زندان‌ها، دو و نیم برابر ظرفیت است که این جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر، سه و نیم برابر ظرفیت و گنجایش زندان‌ها بود بنابراین با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد.