شدت باد
  • مجتبی حمزه نژاد خبر داد:

    امروز در مقایسه با دیروز در بیشتر مناطق دریایی استان از میزان شدت باد کاسته شده است، اما تا ساعات بعد از ظهر دریا در مناطق غربی جزیره لاوان و نقاطی از جاسک متلاطم است.