سردار سید مسعود زاهدیان
  • سردار زاهدیان:

    رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 530 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است که 72 درصد از آن ثمره کار اطلاعاتی بوده است.

  • رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه در این مرکز روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از مددجویان روانکاوی شده و خدمات مشاوره و مددکاری دریافت می‌کنند گفت: به زودی کارگاه آهنگری و مرکز پرورش گیاهان زینتی در این مرکز راه اندازی خواهد شد و امروز نیز از کارگاه خیاطی مددجویان رونمایی می‌شود.