سرانه ورزشی در کرمانشاه
  • رئیس کمیته ملی المپیک:

    صالحی امیری در نشست شورای اداری استان کرمانشاه گفت: باید فضای کار، نشاط و امید را در جامعه ایجاد کرد، وزارت ورزش، استانداری و اداره ورزش تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند تا سرانه ورزشی در کرمانشاه افزایش یابد.