سخنگوی شورای شهر یزد
  • سخنگوی شورای شهر یزد:

    سخنگوی شورای شهر یزد گفت: بارها از رسانه های استان یزد خواستیم بسته های پیشنهادی خود را در جهت تولید محتوای به شورا ارائه کنید زیرا اعتقاد داریم که رسانه یک عنصر فرهنگ ساز است اما تاکنون هیچ یک از رسانه ها در این زمینه اقدام نکرده است.

  • سخنگوی شورای شهر یزد:

    سخنگوی شورای شهر یزد هم در پی اعتراض چند تن از اعضای شورای شهر یزد پیرامون عوارض سال 98 یزد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار جدول مقایسه تعرفه عوارض در سه حالت مقایسه ای، واکنش نشان داد.