ساخت واگن‌های مترو
  • علی امام خبر داد؛

    مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: در حال حاضر متروی تهران در خطوط یک تا 7 خدمت‌رسانی به شهروندان می کند و بر اساس‌ آخرین بازنگری طرح جامع ریلی قرار شده است که 4 خط دیگر به خطوط مترو اضافه شود.