زیلو در سبد هدایای مهمانان خارجی
  • امام جمعه میبد:

    امام جمعه میبد تاکید کرد: ایام نوروز در زمینه حجاب اسلامی هم افزایی و اهتمام بیشتری لازم است تا ضمن توسعه دادن به گردشگری با روش های درست و مناسب به مسائل فرهنگی و اعتلای فرهنگ نیز توجه شود.