رییس دیوان عدالت اداری
  • حجت الاسلام بهرامی:

    حجت الاسلام بهرامی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری از برکات انقلاب اسلامی است افزود: قبل از انقلاب چنین نهادی نداشتیم و در حال حاضر یکی از پایه‌های انقلاب و پناهگاه مردم است.

  • حجت الاسلام بهرامی:

    رییس دیوان عدالت اداری گفت: امروز مردم ما بر اهمیت شرکت در انتخابات واقف هستند و می دانند که امنیتی که امروز به عنوان یکی از بزرگترین موهبت‌ها در کشور ما وجود دارد، با حضور پرشور مردم در انتخابات تضمین می شود.

  • حجت الاسلام بهرامی:

    رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ملت ایران امروز از هر زمان دیگری قوی‌تر شده و به آرمان هایش مومن‌تر و امیدوارتر است، گفت: ما باید هر روزمان از جنس 9 دی باشد و با بصیرت افزایی خود در همه عرصه ها، دشمن را ضعیف تر کنیم.