روزه‌خواری درملأعام
  • سردار محسن خانچرلی:

    فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران تاکید کرد: روزه‌خواری درملأعام ازنظر شرعی حرام و مصداق جرم مشهود بوده و قابل‌تعقیب می‌باشد، بدیهی است معذوراتی مانند بیماری و مسافرت مجوز روزه‌خواری در انظار عمومی نمی‌باشد، پلیس غرب استان تهران در این اطلاعیه از هم‌وطنانی که به دلیل مسافرت، بیماری و یا به هر دلیلی قادر به روزه گرفتن نمی‌باشند تقاضا کرد از هرگونه اعمال و رفتاری که دلالت بر تظاهر به روزه‌خواری است، پرهیز کنند.