رضایتمندی شهروندان از عملکرد مسئولان
  • فرماندار ویژه شهرستان بابل:

    معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل با بیان اینکه مردم در جمهوری اسلامی معیار می باشند، گفت: معیار ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، میزان رضایت مندی مردم است.