رشد تجارت الکترونیک
  • معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    رمضانعلی سبحانی فر گفت: با توجه به شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در هند، مرسوله های پستی از مقصد هند دو هفته قرنطینه می شوند و پس از ضدعفونی برای دریافت کننده ها ارسال می شود.