دادگاه مفاسد اقتصادی
  • برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات۱۴ متهم ارزی؛

    دادستان سیستان و بلوچستان گفت: این متهمان با گول زدن جوانان آنها را مدیرعامل شرکت‌های صوری می‌کردند و یک خودرو زیر پای آ‌نها می‌انداختند، بعد برای آ‌ن‌ها دسته چک می‌گرفتند و از آنها چک سفید امضا می‌گرفتند، بعد این جوانان ساده لوح را به دفتر اسناد می‌بردند و از آن‌ها تعهد می‌گرفتند که در صورت بروز هر گونه مشکلی حق شکایت ندارند.

  • متهم ردیف دوم پرونده موسسه مالی البرز گفت: بهترین تفریح من کار است، بعد از بازداشت خانواده‌ام به شهرستان نقل مکان کردند، به دلیل همین موضوعات با آقای آزاد اختلاف نظر داشتم، بنده بریز و بپاش را نمی‌پسندیدم. اهل معامله خودرو نبودم و فقط با آقای آزاد معامله ماشین داشتم.