جمع‌آوری پسماند‌های عفونی
  • ابوالفضل کریمیان:

    مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد: دفن پسماند‌های پزشکی و بیمارستانی مشهد از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری به صورت بهداشتی در محل ویژه و مشخص خارج از شهر و با ملاحظه تمامی استاندارد‌های لازم صورت می‌گیرد.