جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت
`