تولید خودروهای هیبریدی
  • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با موج مطرح کرد؛

    ولی ملکی گفت: موضوع واردات خودرو نیازمند تصمیم گیری از سوی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار است و مجلس به این مقوله ورود نمی کند، هرچند در شرایط کنونی موضوع واردات خودرو بدون خروج ارز از سوی انجمن واردکننده های خودرو پیشنهاد شده است.

  • رئیس هیأت مدیره انجمن علمی موتور ایران مطرح کرد

    موتورهای سه سیلندر که اکنون تولید آنها از سوی خودروسازان داخلی دنبال می شود، مسیری است برای حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و تمرکز اصلی همایش نیز بر آن است.