توسعه ساخت مسکن
  • سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی :

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:حل مشکلات زیرساختی و آب و برق مسکن‌مهر تا دو سال آینده به اتمام می‌رسد و بحث فروش و انتقال مالکیت مسکن مهر به صاحبان آن بر اساس قیمت کارشناسی هم اختیارات خوبی است که امیدوارم کمک کار شود.