توسعه رفاه و حفاظت از محیط زیست
  • سرپرست شرکت گاز مازندران:

    سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال؛ مشعل گاز در مناطق کوهستانی مازندران روشن شد.

`