English

نتایج جستجو :

  • توری فایبرگلاس یکی از جدیدترین مصالح ساختمانی است که ساختار کامپوزیتی دارد. برای تولید این محصول از مواد پلیمری و…

  • توری فایبرگلاس گچکاری و سیمانکاری یکی از محصولاتی است که به انسجام سطوح گچی و سیمانی و استحکام آن‌ها کمک می‌کند. هر…