تجلی احساس
  • مروری بر تاریخچه جشنواره تجسمی فجر در گفتگو با غلامعلی طاهری(بخش پایانی)

    اولین دبیرکل و یکی از بنیاینگذران جشنواره تجسمی فجر در مورد نحوه شکل گیری و اجرای اولین دوره این جشنواره و اهداف و رویکردهای ابتدایی آن سخن گفت.