تب سنج
  • به همت گردان فاتحین بسیج سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع)؛

    مدیر روابط عمومی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) از کنترل مسافرانی که قصد خروج از استان از طریق عوارضی قم - تهران را دارند به همت گردان فاتحین بسیج سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) خبرداد.