تأسیسات نظامی عربستان
  • یحیی سریع:

    سخنگوی ارتش وابسته به انصارالله گفت: در مقابل نیروهای ما نیز دست بسته باقی نماندند و در پاسخ به این حملات مداوم طی دو ماه گذشته ۳۶ حمله پهپادی به تأسیسات عربستان انجام دادند و ما برای مرحله دوم عملیات آماده می‌شویم.