بنزین ارزان‌تر از آب بودن
  • آیت الله سید حسن عاملی:

    امام جمعه اردبیل گفت: قوه‌ قضائیه‌ مفسدین دانه درشت را به پشت میز محاکمه آورده و با این اقدامات بسیار ارزشمند اعتماد را به مردم بازگردانده است، ما نیز از این جریان ناب حمایت قاطع می‌کنیم و از ریاست قوه قضاییه قاطعیت و صلابت بیشتر را انتظار داریم.