بافت اطراف حرم مطهر رضوی
  • جواد موسوی:

    مدیرکل میراث‌ فرهنگی خراسان رضوی عنوان کرد: قرار بود در طرح نوسازی بافت اطراف حرم زشتی‌ها پاک شود و مسیر تشرف به حرم برای زائران تسهیل شود اما ساختمان‌های مجلل بدون توجه به الزامات حفظ و احیای هویت‌های تاریخی و فرهنگی قد برافراشته است.